субота, 16. јануар 2016.

СТАРА ПАЗОВА - САЧУВАЈ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Ti bira{  kakvu }e{ `ivotnu sredinu ostaviti budu}im nara{tajima...
Ne bacaj otpad na divqe deponije!
Recikliraj i pru`i nam lep{u budu}nost.
Sva deca sveta


Stefan Sto{i} 3. razred
Osnovna {kola ,,Bo{ko Palkovqevi} Pinki,,
Stara Pazova


Fotografije su snimqene godine kraj bare "Gaji}ka" u blizini Stare Pazove.

Нема коментара:

Постави коментар