ШТА ЈЕ ТО ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ ПРЕСС?


Aктивности програма су усмерене на обуку ШКОЛСКИХ ЗЕЛЕНИХ НОВИНАРА  и објављивања радова путем штампаних издања (часопис „Чувари равнице“) и електронских издања (блог, фејсбук страница...).


Циљ ШКОЛСКОГ ЗЕЛЕНОГ ПРЕССА је да се ученици укључе у препознавање добрих и лоших примера заштите животне средине у школи, око школе, у свом месту становања, у околини места становања и  њихова презентација путем чланака (текста) и фотографије.
Циљ ШКОЛСКОГ ЗЕЛЕНОГ ПРЕССА  је презентација радова на школској огласној табли, у школском информатору, на интернет презентацији школе, на фејсбук страници формираној за ову намену и блогу који за ову намену покреће иницијатор акције, еколошко удружење Зелено питање“ а најбољи, најзанимљивији, најдуховитији, најкреативнији радови ће се публиковати у дечијем еколошком часопису „Чувари равнице“...
Циљ ШКОЛСКОГ ЗЕЛЕНОГ ПРЕССА је да се ученици указивањем на појаве у својој средини активно укључе у заштиту животне средине и помогну решавање проблема указивањем на њих  и на примере добре праксе.

„ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ НОВИНАРИ“  се баве животном средином у својој школи, на улици, у свом месту, у својој кући.
ШКОЛСКИ  ЗЕЛЕНИ  НОВИНАРИ откривају локалне проблеме заштите животне средине и указују на њих.
ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ НОВИНАРИ откривају локалне добре примере бриге о заштити животне средине и указују на њих.
 „ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ НОВИНАРИ о појединим питањима заштите животне средине анкетирају и интервјуишу друге ученике, наставно особље, стручњаке, суграђане..., о заштити животне средине и те одговоре користе за креирање информација, вести, текстова...
ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ НОВИНАРИ указујући на локалне проблеме заштите животне средине обраћају пажњу на повезаност тих проблема са глобалним проблемима читаве земље, региона, планете...
ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ НОВИНАРИ прате сајтове на српском и другим језицима, бирају интересантне информације, обрађују их  и  презентују их на свој начин.
ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ НОВИНАРИ:

-       Примећују, описују, истражују локалну позитивну/негативну појаву у животној средини:

-       Испитују (упоређују, тумаче, оцењују) информације из разних извора;

-       Идентификују кључне појединце и групе који су укључени, њихове различите погледе на питање, приступе у решавању истог и њихове основне претпоставке и циљеве;

-       Спроводе оригинална истраживања, као што су анкете/упитници или интервјуисање кључних појединца или група ради добијања информације из прве руке;

-       Повезују локалне еколошке проблеме/питања са већом глобалном сликом, предлажу могућа решења локалног проблема/питања животне средине:

-       Идентификују решење/а за проблем/питање животне средине и процењују његову могућу ефикасност, дајући разлоге за и против (предности и мане);

-       Предлажу решење дајући оправдање за то.

-       Извештавају локалну јавност о локалном питању животне средине и његовим могућим решењима путем новинарске продукције (чланака, фотографија)

-       Праве чланак, фотографију(е) који документује еколошки проблем / питање и (ако је могуће) предлажу његово решење;

-       Заузимају позитиван приступ у подстицању промена и проналажењу решења;

-       Дистрибуирају свај рад локалној јавности путем одабраног/их медија, на пример новина, часописа, радио, телевизије, друштвених медија...

У програму "ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ  ПРЕСС“ награђују се најбољи чланак (до 250 речи),  фотографија и фото прича (до 12 фотографија) у четри старосне категорије ученика (1-2 разред, 3-4 разред, 5-6 разред, 7-8 разред).

Ученици могу пријавити више од једног рада и могу радити индивидуално или у групама, с тим,  да се максимално може пријавити један рад по појединцу или групи.
Сви аутори, ако раде у тиму, морају бити исте старосне категорије. Не постоји ограничење у броју послатих радове из једне школе.


Нема обавезних тема, мада је савет да приоритетне области буду  животна средина, вода, отпад, заштита животиња, уштеда енергије, климатске промене, биолошка разноврсност, угрожене врсте... 


ПОСТАНИТЕ ДЕО „ШКОЛСКОГ ЗЕЛЕНОГ ПРЕССА“!

У овај програм ученици могу да се укључе појединачно и тимски!

МЕЈЛ АДРЕСЕ ЗА СЛАЊЕ РАДОВА су

Радови се морају послати до  30. октобра 2018.

ПРАТИТЕ НАС НА АДРЕСИ

ЧАСОПИС „ЧУВАРИ РАВНИЦЕ“

НА КИОСЦИМА У ВОЈВОДИНИ И ПУТЕМ ПРЕТПЛАТЕ!

Нема коментара:

Постави коментар