субота, 16. јануар 2016.

СУРЧИН - ЗАШТИТИМО ПТИЦЕ НАШИХ КРАЈЕВА


Eko radionica pod nazivom ..Za{titimo ptice na{e okoline,,, odr`ana je ove jeseni u Boj~inskoj {umi. U~esnici su bili u~enici 4/3 odeqewa osnovne {kole ,,Vuk Karaxi},, iz Sur~ina sa svojom u~iteqicom Vesnom Ivanovi}
U!enici su se upoznali  sa `ivotom i za{titom ptica na ovom stani{tu, kroz niz zanimqivih tekstova, fotografija, dramskih interpretacija, izradu hranilica i ku}ica za ptice. Naravno da su svoje radionice zabele`ili i foto aparatom a mi vam prezentujemo neke od fotografija snimqene toga dana.

U~enici 4. razreda
Osnovna {kola ,,Vuk Karaxi},,
Sur~in
 Napravili smo ku}ice za ptice od reciklirane PETambala`e


Pravili smo hranilice za ptice koje smo postavili na drve}u Boj~inske {ume


Kratka scenska forma na temu `ivota ptica u {umi


Pri~ali smo o detli}u, senici, ga~cu, vrapcu ...


Nau~ili smo mnogo o pticama na{e okolineInteraktivna i kreativna radionica na kojoj smo u`ivali i dosta toga nau~ili.Нема коментара:

Постави коментар